Style Switcher

Layout options
  • Boxed Layout
  • Full Width Layout
Primary Color

Pejabat ini mengadakan satu sesi User Acceptance Test (UAT) Sistem Aplikasi e-Kuari sebagaimana berikut:-

Tarikh : 8 Februari 2018

Masa : 9:00 pagi - 2:00 petang

Tempat : Makmal Komputer, Bahagian Pengurusan Teknologi Maklumat, Blok 6, Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri (SUK) Kelantan

Sesi ini diadakan bagi tujuan mengesahkan segala pembangunan sistem adalah memenuhi kehendak pengguna akhir sebelum sistem ini digunapakai secara rasmi pada Mac 2018.