Style Switcher

Layout options
  • Boxed Layout
  • Full Width Layout
Primary Color

Penafian

Pejabat Pengarah Tanah dan Galian Negeri Kelantan dan Kerajaan Malaysia tidak akan bertanggung jawab ke atas sebarang kehilangan atau kemusnahan yang terjadi akibat penggunaan maklumat daripada laman web ini.

Bahasa Lain

Sila ambil perhatian bahawa Laman Web Pejabat Pengarah Tanah dan Galian Negeri Kelantan tidak menggunakan sebarang perisian pengalihbahasaan secara automatik oleh komputer. Pejabat Pengarah Tanah dan Galian Negeri Kelantan tidak akan bertanggungjawab di atas sebarang kerosakan atau salah maklumat yang mungkin terjadi daripada kandungan yang telah dialih bahasa menggunakan perisian pengalihbahasaan secara automatik. Kandungan rasmi hanya pada laman asal yakni dalam Bahasa Melayu dan Bahasa Inggeris.