Style Switcher

Layout options
  • Boxed Layout
  • Full Width Layout
Primary Color

Folder 2018

Dokumen

pdf PEKELILING PENGARAH TANAH DAN GALIAN KELANTAN BILANGAN 1 2018 Popular

Oleh 198 muat turun

PINDAAN KADAR CUKAI TANAH BAGI TANAH MILIK KERAJAAN PERSEKUTUAN MENGIKUT SEKSYEN 101 KANUN TANAH NEGARA 1965

pdf PEKELILING PENGARAH TANAH DAN GALIAN KELANTAN BILANGAN 2 2018 Popular

Oleh 286 muat turun

PERWAKILAN KUASA DI BAWAH SEKSYEN 8 AKTA PERWAKILAN KUASA 1956 DAN DI BAWAH SEKSYEN 13 KANUN TANAH NEGARA 1965 KEPADA PENGARAH TANAH DAN GALIAN KELANTAN BAGI KELULUSAN PERMIT RUANG UDARA DI BAWAH SEKSYEN 75A KANUN TANAH NEGARA 1965

pdf PEKELILING PENGARAH TANAH DAN GALIAN KELANTAN BILANGAN 3 2018 Popular

Oleh 170 muat turun

Muat turun (pdf, 276 KB)

PEKELILING PEJABAT PENGARAH TANAH DAN GALIAN KELANTAN BILANGAN 3 2018.pdf

PENETAPAN HARGA JUALAN PASIR DAN KOS TAMBANG PENGANGKUTAN

pdf PEKELILING PENGARAH TANAH DAN GALIAN KELANTAN BILANGAN 4 2018 Popular

Oleh 268 muat turun

Muat turun (pdf, 1.16 MB)

PEKELILING PEJABAT PENGARAH TANAH DAN GALIAN KELANTAN BILANGAN 4 2018.pdf

DASAR PENGUBAHAN KATEGORI PENGUNAAN TANAH, SYARAT-SYARAT DAN SEKATAN-SEKATAN UNTUK PROJEK LADANG HUTAN NEGERI KELANTAN

pdf PEKELILING PENGARAH TANAH DAN GALIAN KELANTAN BILANGAN 5 2018 Popular

Oleh 342 muat turun

Muat turun (pdf, 315 KB)

PEKELILING PEJABAT PENGARAH TANAH DAN GALIAN KELANTAN BILANGAN 5 2018.pdf

PELAKSANAAN DASAR PEMBAYARAN GANTI RUGI / EX-GRATIA BAGI HALANGAN-HALANGAN (ENCUMBRANCES) DI ATAS TANAH KERAJAAN DAN PENCEROBOHAN TANAH MILIK BAGI PEMBANGUNAN SESUATU PROJEK YANG MELIBATKAN PROSES PENGAMBILAN TANAH

pdf PEKELILING PENGARAH TANAH DAN GALIAN KELANTAN BILANGAN 6 2018 Popular

Oleh 591 muat turun

Muat turun (pdf, 2.69 MB)

PEKELILING PEJABAT PENGARAH TANAH DAN GALIAN KELANTAN BILANGAN 6 2018.pdf

PELAKSANAAN PINDAAN KADAR BAYARAN PEJABAT DI BAWAH KAEDAH 21, KAEDAH-KAEDAH TANAH KELANTAN 1966