Style Switcher

Layout options
  • Boxed Layout
  • Full Width Layout
Primary Color

pdf PEKELILING PENGARAH TANAH DAN GALIAN KELANTAN BILANGAN 11 2019 Popular

Oleh 122 muat turun

DASAR PEMBANGUNAN TANAH (KEBENARAN MERANCANG MENDIRIKAN BANGUNAN) DI ATAS TANAH BERIMILIK YANG DILULUSKAN PEMBANGUNAN TANAH DI BAWAH KANUN TANAH NEGARA 1965 MELALUI KELULUSAN PIHAK BERKUASA NEGERI