Style Switcher

Layout options
  • Boxed Layout
  • Full Width Layout
Primary Color

pdf PEKELILING PENGARAH TANAH DAN GALIAN KELANTAN BILANGAN 12 2019

Oleh 94 muat turun

DASAR UNTUK MENJADIKAN MANA-MANA TANAH KERAJAAN YANG AKAN DIBERIMILIK YANG TERLETAK DI LUAR KAWASAN RIZAB MELAYU SEBAGAI KAWASAN RIZAB MELAYU