Style Switcher

Layout options
  • Boxed Layout
  • Full Width Layout
Primary Color

pdf PEKELILING PENGARAH TANAH DAN GALIAN KELANTAN BILANGAN 16 2019 Popular

Oleh 106 muat turun

CADANGAN UNTUK MENDAPATKAN KELULUSAN LAPORAN PENILAIAN KESAN ALAM SEKELILING (EIA) TERLEBIH DAHULU SEBELUM PENGELUARAN SURAT KEBENARAN SKIM PENGENDALIAN MELOMBONG (SKSPM) BAGI OPERASI MELOMBONG PEMEGANG TENEMEN MINERAL YANG TERTAKLUK KEPADA SYARAT DI BAWAH SEKSYEN 64(1) ENAKMEN MINERAL 2001