ms MS en EN
Tag SPLWPK:

Adalah dimaklumkan bahawa berdasarkan Surat Pekeliling Perbendaharaan Negeri Bilangan 1 Tahun 2020 telah menetapkan Peraturan Penutupan Akauan Kerajaan Negeri Kelantan bagi tahun kewangan 2020.

Selaras dengan surat pekeliling tersebut, penutupan Sistem Hasil Tanah Kelantan (SHTK) di semua kaunter hasil Pejabat Pengarah Tanah dan Galian, Pejabat-pejabat Tanah dan Jajahan, Agensi Kerajaan Negeri Kelantan (UTC Kelantan) dan Portal Hasil Tanah Kelantan adalah pada tarikh-tarikh berikut:-

MAKLUMAN PINDAAN E PAJAKAN