Style Switcher

Layout options
 • Boxed Layout
 • Full Width Layout
Primary Color

Fungsi PTG

 • Fungsi Pejabat Pengarah Tanah dan Galian adalah seperti berikut:-

  1. Menasihat Kerajaan Negeri dan Pentadbiran-pentadbiran Jajahan serta memeberi maklumbalas kepada Jabatan Ketua Pengarah Tanah dan Galian Persekutuan dalam hal pentadbiran tanah negeri keseluruhannya.
  2. Menasihati Kerjaan Negeri berhubung dengan dasar-dasar pelupusan, pembangunan dan pentadbiran tanah.
  3. Mengurus, menyelaras dan melaksanakan proses Pentadbiran Tanah selaras dengan kehendak Kanun Tanah Negara, Kaedah-Kaedah Tanah Kelantan, Pekeliling Pengarah Tanah dan Galian Kelantan, Pekeliling Pengarah Tanah dan Galian Kelantan dan Majlis Tanah Negara.
  4. Menentukan hasil tanah dan galian dipungut sepenuhnya.
  5. Menjaga, mengemaskini dan menganalisa data-data serta maklumat daftar hakmilik dan lain-lain maklumat mengenai pentadbiran tanah.
  6. Memberi khidmat nasihat dan pemantauan dalam hal-hal pentadbiran tanah.
  7. Menguatkuasakan Akta KTN 1965.