Style Switcher

Layout options
 • Boxed Layout
 • Full Width Layout
Primary Color

Piagam Pelanggan

 • Pejabat Pengarah Tanah dan Galian Kelantan berikrar akan cuba sedaya upaya untuk memenuhi permintaan dan aspirasi pelanggan-pelanggan budiman. 

   Berikut adalah Piagam Pelanggan kami sehingga November 2018:-

  BAHAGIAN/UNIT

  JENIS PERKHIDMATAN

  TEMPOH MASA

   

   

  KHIDMAT PENGURUSAN

  1) Memberi Maklumbalas Terimaan Aduan Awam

  1 Hari Bekerja

  2) Pendaftaran dan Siasatan Aduan Awam

  3 Hari Bekerja

  3) Penyelesaian Aduan

  6 Hari Bekerja (11 Hari Bekerja Jika Melibatkan Agensi Luar)

  4) Tempoh Bayaran Tuntutan Bil Berkaitan Pesanan Kerajaan Dijelaskan Dalam Tempoh Masa Yang Ditetapkan Dari Invois Yang Diterima

  14 Hari Dari Tarikh Invois Diterima

   

  PENDAFTARAN

  1) Daftar Pindahmilik

  1 Hari Bekerja

  2) Daftar Urusan Gadaian/Melepas Gadai

  1 Hari Bekerja

  3) Daftar Urusan Kaveat

  1 Hari Bekerja

  4) Daftar Perintah Pesaka

  7 Hari Bekerja

  5) Daftar Hakmilik Sambungan/Hakmilik Baru

  14 Hari Bekerja/Hakmilik

   

  PENDAFTARAN HAKMILIK STRATA

  1) Pendaftaran & Pengeluaran Hakmilik   

      Strata

  100 Hari Bekerja

  2) Pendaftaran Urusniaga

  5 Hari Bekerja

  3) Pendaftaran Bukan Urusniaga

  5 Hari Bekerja

  4) Daftar Perintah Kaveat

  5 Hari Bekerja

  5) Penyediaan Cabutan/Carian

  1 jam

  HASIL

  1) Semakan/Bayaran Cukai Tanah

  3 Minit/Hakmilik

  2) Permohonan Pengurangan Denda Cukai Tanah

  4 Hari Bekerja

   

  PEMBANGUNAN

   

  1) Urusan Semakan Kertas MMK Untuk Pertimbangan Pihak Berkuasa Negeri Bagi Permohonan:

       1.1) Pembangunan Tanah

       1.2) Pelupusan Tanah

   

   

  14 Hari Bekerja

  14 Hari Bekerja

  2) Permohonan Pengecaman Tapak Bagi Pertanian Komersil

  2 Bulan

   

  PENGUATKUASAAN

   

  1) Tindakbalas Terhadap Aduan

  3 Hari Bekerja

  2) Permohonan Permit Pemindahan Bahan Batuan Bagi Projek Kerajaan

  7 Hari Bekerja

  3) Penguatkuasaan Di Setiap Jajahan

  Berkala

  4) Pengeluaran Permit & Pembayaran Royalti (Doket)

  1 Hari Bekerja

  5) Operasi Penguatkuasaan

  Mengikut Kes

   

  PENGURUSAN DATA

  1) Penyelenggaraan perkakasan:

  a) Dalaman

  b) Vendor

   

  4 Hari Bekerja

  7 Hari Bekerja

  2) Penyelenggaraan Aplikasi (Skop Penghantaran Backup Melibatkan Data SPTB dan SPHT)

   2-5 Hari Bekerja

  3) Penghantaran Backup (Skop Penghantaran Backup Melibatkan Data SPTB dan SPHT) 

   1 Kali Seminggu

  4) Penyelenggaraan Berkala Server (Skop Penyelenggaraan Bekalan Server SPTB dan SPHT)

   2 Kali Setahun

   

  MINERAL

  1) Permohonan Lesen Mencarigali

  6 Bulan

  2)Permohonan Lesen Melombong Tuan Tanah

  6 Bulan

  3) Permohonan Penjelajahan

  6 Bulan

  4) Permohonan Pajakan Melombong

  6 Bulan

  PENYELESAIAN TANAH

  1) Proses Bantahan Pertindihan Tanah

  2 Bulan

  2) Terima B1B2 Dari JUPEM Untuk Draf 

      Geran Hantar ke Jajahan

  14 Hari Bekerja

   

  Nota : Pencapaian setakat 29 November 2018