Style Switcher

Layout options
  • Boxed Layout
  • Full Width Layout
Primary Color

Nama     Fazrul Azan bin Mohd Basari

Emel      Alamat emel ini dilindungi dari Spambot. Anda perlu hidupkan JavaScript untuk melihatnya.

Tel        609 748 1957

Faks      609 747 4292

Visi Jabatan

Ke arah kecemerlangan pentadbiran dan pengurusan tanah berlandaskan pembangunan mampan.

 

Misi Jabatan

Mewujudkan sistem pengurusan dan tanah yang berkualiti, cekap dan berkesan selaras dengan Dasar Tanah Negara.

 

Moto

"Berkhidmat Dengan Dedikasi, Cepat dan Tepat"

Pejabat Pengarah Tanah dan Galian Kelantan berikrar akan cuba sedaya upaya untuk memenuhi permintaan dan aspirasi pelanggan-pelanggan budiman. 

 Berikut adalah Piagam Pelanggan kami sehingga November 2018:-

BAHAGIAN/UNIT

JENIS PERKHIDMATAN

TEMPOH MASA

 

 

KHIDMAT PENGURUSAN

1) Memberi Maklumbalas Terimaan Aduan Awam

1 Hari Bekerja

2) Pendaftaran dan Siasatan Aduan Awam

3 Hari Bekerja

3) Penyelesaian Aduan

6 Hari Bekerja (11 Hari Bekerja Jika Melibatkan Agensi Luar)

4) Tempoh Bayaran Tuntutan Bil Berkaitan Pesanan Kerajaan Dijelaskan Dalam Tempoh Masa Yang Ditetapkan Dari Invois Yang Diterima

14 Hari Dari Tarikh Invois Diterima

 

PENDAFTARAN

1) Daftar Pindahmilik

1 Hari Bekerja

2) Daftar Urusan Gadaian/Melepas Gadai

1 Hari Bekerja

3) Daftar Urusan Kaveat

1 Hari Bekerja

4) Daftar Perintah Pesaka

7 Hari Bekerja

5) Daftar Hakmilik Sambungan/Hakmilik Baru

14 Hari Bekerja/Hakmilik

 

PENDAFTARAN HAKMILIK STRATA

1) Pendaftaran & Pengeluaran Hakmilik   

    Strata

100 Hari Bekerja

2) Pendaftaran Urusniaga

5 Hari Bekerja

3) Pendaftaran Bukan Urusniaga

5 Hari Bekerja

4) Daftar Perintah Kaveat

5 Hari Bekerja

5) Penyediaan Cabutan/Carian

1 jam

HASIL

1) Semakan/Bayaran Cukai Tanah

3 Minit/Hakmilik

2) Permohonan Pengurangan Denda Cukai Tanah

4 Hari Bekerja

 

PEMBANGUNAN

 

1) Urusan Semakan Kertas MMK Untuk Pertimbangan Pihak Berkuasa Negeri Bagi Permohonan:

     1.1) Pembangunan Tanah

     1.2) Pelupusan Tanah

 

 

14 Hari Bekerja

14 Hari Bekerja

2) Permohonan Pengecaman Tapak Bagi Pertanian Komersil

2 Bulan

 

PENGUATKUASAAN

 

1) Tindakbalas Terhadap Aduan

3 Hari Bekerja

2) Permohonan Permit Pemindahan Bahan Batuan Bagi Projek Kerajaan

7 Hari Bekerja

3) Penguatkuasaan Di Setiap Jajahan

Berkala

4) Pengeluaran Permit & Pembayaran Royalti (Doket)

1 Hari Bekerja

5) Operasi Penguatkuasaan

Mengikut Kes

 

PENGURUSAN DATA

1) Penyelenggaraan perkakasan:

a) Dalaman

b) Vendor

 

4 Hari Bekerja

7 Hari Bekerja

2) Penyelenggaraan Aplikasi (Skop Penghantaran Backup Melibatkan Data SPTB dan SPHT)

 2-5 Hari Bekerja

3) Penghantaran Backup (Skop Penghantaran Backup Melibatkan Data SPTB dan SPHT) 

 1 Kali Seminggu

4) Penyelenggaraan Berkala Server (Skop Penyelenggaraan Bekalan Server SPTB dan SPHT)

 2 Kali Setahun

 

MINERAL

1) Permohonan Lesen Mencarigali

6 Bulan

2)Permohonan Lesen Melombong Tuan Tanah

6 Bulan

3) Permohonan Penjelajahan

6 Bulan

4) Permohonan Pajakan Melombong

6 Bulan

PENYELESAIAN TANAH

1) Proses Bantahan Pertindihan Tanah

2 Bulan

2) Terima B1B2 Dari JUPEM Untuk Draf 

    Geran Hantar ke Jajahan

14 Hari Bekerja

 

Nota : Pencapaian setakat 29 November 2018

Fungsi Pejabat Pengarah Tanah dan Galian adalah seperti berikut:-

  1. Menasihat Kerajaan Negeri dan Pentadbiran-pentadbiran Jajahan serta memeberi maklumbalas kepada Jabatan Ketua Pengarah Tanah dan Galian Persekutuan dalam hal pentadbiran tanah negeri keseluruhannya.
  2. Menasihati Kerjaan Negeri berhubung dengan dasar-dasar pelupusan, pembangunan dan pentadbiran tanah.
  3. Mengurus, menyelaras dan melaksanakan proses Pentadbiran Tanah selaras dengan kehendak Kanun Tanah Negara, Kaedah-Kaedah Tanah Kelantan, Pekeliling Pengarah Tanah dan Galian Kelantan, Pekeliling Pengarah Tanah dan Galian Kelantan dan Majlis Tanah Negara.
  4. Menentukan hasil tanah dan galian dipungut sepenuhnya.
  5. Menjaga, mengemaskini dan menganalisa data-data serta maklumat daftar hakmilik dan lain-lain maklumat mengenai pentadbiran tanah.
  6. Memberi khidmat nasihat dan pemantauan dalam hal-hal pentadbiran tanah.
  7. Menguatkuasakan Akta KTN 1965.