Style Switcher

Layout options
  • Boxed Layout
  • Full Width Layout
Primary Color

Bahagian ini telah ditubuhkan pada 16 Disember 2014, berfungsi sebagai satu unit untuk menjalankan tugas-tugas pendakwaan bagi kesalahan-kesalahan di bawah Kanun Tanah Negara 1965 dan Enakmen Mineral 2001. Bidang tugas ini melibatkan penyediaan Kertas Siasatan yang dijalankan oleh 4 orang Pegawai Penyiasat manakala pendakwaan kes-kes tersebut di Mahkamah Majistret dan Sesyen dikendalikan oleh 2 orang Pegawai Pendakwa.

Tugas utama bahagian melibatkan pelanggaran syarat. Fail pelanggaran syarat ini dibuka oleh Bahagian Petugas Khas dan Pendakwaan selepas Bahagian Penguatkuasaan membuat siasatan ke atas tanah tersebut. Selepas siasatan ke atas tanah tersebut dijalankan, Bahagian Penguatkuasaan akan menyerahkan laporan berkaitan siasatan yang dijalanakan kepada Bahagian Petugas Khas dan Pendakwaan untuk menyemak sama ada terdapat kes pelanggaran syarat ataupun tidak.

Sekiranya terdapat kes pelanggaran syarat, unit ini akan membuka fail pelanggaran syarat dan meneruskan dengan proses inkuiri yang dipengerusikan oleh Pengarah Tanah dan Galian(PTG) atau Timbalan PTG dan dijalankan di hadapan pemilik berdaftar tanah atau wakil dan Penolong Pengarah Petugas Khas dan Pendakwaan serta beberapa pegawai lain. Proses inkuiri memerlukan pemilik tanah tersebut mengemukakan alasan-alasan dan asas-asas pertimbangan untuk pihak PTG mengambil kira untuk proses pengenaan denda.