Style Switcher

Layout options
  • Boxed Layout
  • Full Width Layout
Primary Color
  1. Menasihatkan Pihak Berkuasa Negeri dalam segala aspek Pentadbiran Tanah mengikut peruntukan undang-undang.
  2. Membantu Pihak Berkuasa Negeri dalam hal menentukan Dasar Tanah dan Galian Negeri selaras dengan kehendak Dasar Tanah Negara.
  3. Menentukan Pentadbiran Tanah di seluruh negeri ini dilaksanakan mengikut peruntukan undang-undang dan dasar yang telah ditetapkan.
  4. Memimpin, menyelaras dan mengawasi aktiviti-aktiviti Pejabat-Pejabat Tanah di seluruh negeri supaya dilaksanakan mengikut undang-undang dan kehendak serta selari dengan dasar yang telah ditetapkan bagi mencapai matlamat.
  5. Menentukan kelicinan Pentadbiran Tanah di negeri supaya dapat mencapai kepuasan pelanggan.
  6. Menentukan semua jenis hasil yang terlibat dapat dipungut dengan cara yang berkesan dan memuaskan.
  7. Menyimpan dan menjaga dokumen hakmilik dan rekod urusan tanah yang kemaskini supaya pemilikan harta sentiasa sah di sisi undang - undang.