Style Switcher

Layout options
  • Boxed Layout
  • Full Width Layout
Primary Color

Visi Jabatan

Ke arah kecemerlangan pentadbiran dan pengurusan tanah berlandaskan pembangunan mampan.

 

Misi Jabatan

Mewujudkan sistem pengurusan dan tanah yang berkualiti, cekap dan berkesan selaras dengan Dasar Tanah Negara.

 

Moto

"Berkhidmat Dengan Dedikasi, Cepat dan Tepat"