Style Switcher

Layout options
  • Boxed Layout
  • Full Width Layout
Primary Color

consent2u adalah merupakan satu sistem pindahmilik Seksyen 120 KTN 1965 yang diadakan bagi tujuan memudahkan permohonan dibuat oleh pengguna di mana-mana sahaja. Pautan capaian adalah http://consent2u.kelantan.gov.my . Untuk keterangan lebih lanjut sila hubungi Pejabat Pengarah Tanah dan Galian Negeri Kelantan dan Pejabat-Pejabat Tanah dan Jajahan (PTJ) Negeri Kelantan yang berkenaan.