Style Switcher

Layout options
 • Boxed Layout
 • Full Width Layout
Primary Color

Soalan Lazim - Umum

Soalan Lazim - Umum

Maklumat umum mengenai agensi / perkhidmatan

Tel             : 09 - 966 6393 / 09 - 966 6963
Fax            : 09 - 966 7060
Laman web : www.ptjkk.kelantan.gov.my
Emel          : ptjkk(@)kelantan.gov.my

Terdapat 2 jenis pendaftaran kes MAL yang boleh dibuat di Mahkamah Syariah iaitu:

 1. Tuntutan
 2. Permohonan

Tuntutan ialah tiap-tiap tindakan atau prosiding kes mal yang dimulakan dengan Saman beserta penyata tuntutan. Pernohonan ialah tiap-tiap tindakan atau prosiding kes mal yang dimulakan dengan notis permohonan beserta afidavit sokongan.

Semua orang Islam yang berkahwin secara sah mengikut Hukum Syarak dan bermastautin di dalam sesuatu negeri boleh mendaftarkan permohonan atau tuntutan di mana-mana Mahkamah Syariah di tempat dia bermastautin.

 1. Saman / Permohonan tidak dapat diserahkan kepada Defendan/Responden.
 2. Afidavit penyampaian tidak difailkan apabila penyerahan dibuat di luar Negeri Sembilan.
 3. Plaintif atau Defendan mohon tangguh untuk penyelesaian luar mahkamah.
 4. Plaintif atau Defendan mohon tangguh kerana tidak dapat pelepasan cuti daripada majikan.
 5. Plaintif atau Defendan mohon tangguh kerana cuti sakit.
 6. Plaintif atau Defendan mohon tangguh kerana cuti kecemasan.
 7. Plaintif atau Defendan mohon tangguh kerana untuk melantik peguam.
 8. Plaintif atau Defendan mohon tangguh kerana untuk memfailkan dokumen.
 9. Plaintif atau Defendan mohon tangguh kerana saksi tidak dapat disepina.
 10. Plaintif atau Defendan mohon tangguh kerana saksi tidak dapat hadir.
 11. Peguam mohon tangguh kerana cuti sakit.
 12. Peguam mohon tangguh kerana cuti kecemasan.
 13. Peguam mohon tangguh kerana ada kes di Mahkamah yang lebih tinggi.
 14. Peguam mohon tangguh kerana tarikh yang diberikan bertindih dengan tarikh yang ditetapkan terdahulu.
 15. Peguam mohon tangguh kerana dokumen yang diperlukan masih belum diperolehi.
 16. Peguam mohon tangguh kerana atas arahan anak guam.
 17. Saman kepada OKT tidak dapat diserahkan.
 18. Waran tangkap tidak dapat diserahkan.
 19. Afidavit penyampaian kepada OKT tidak difailkan apabila membabitkan luar negeri.
 20. Pendakwa tidak dapat memberi alamat terkini OKT.
 21. Hakim cuti kecemasan.
 22. Hakim cuti sakit.
 23. Hakim menangguhkan kes atas sebab pihak-pihak/peguam tidak hadir tanpa sebab.
 24. Hakim menangguhkan kes atas sebab-sebab pentadbiran.