ms MS en EN

Folder 2015

Dokumen

pdf PEKELILING PENGARAH TANAH DAN GALIAN KELANTAN BILANGAN 1 2015 Popular

Oleh 594 muat turun

Muat turun (pdf, 2.88 MB)

PEKELILING PENGARAH TANAH DAN GALIAN KELANTAN BILANGAN 1 2015.pdf

PERISYTIHARAN SUNGAI DI BAWAH SUBPERENGGAN 13 (i)(ii)(a) KANUN TANAH NEGARA 1965

pdf PEKELILING PENGARAH TANAH DAN GALIAN KELANTAN BILANGAN 10 2015 Popular

Oleh 246 muat turun

Muat turun (pdf, 1.08 MB)

PEKELILING PENGARAH TANAH DAN GALIAN KELANTAN BILANGAN 10 2015.pdf

PEMBERIAN PAJAKAN KECIL ATAU "SUBLEASE" KEPADA PIHAK KETIGA BAGI TANAH YANG DIBERIMILIK SECARA PAJAKAN KEPADA SYARIKAT ATAU PERBADANAN MILIK KERAJAAN (GLC)

pdf PEKELILING PENGARAH TANAH DAN GALIAN KELANTAN BILANGAN 11 2015 Popular

Oleh 461 muat turun

Muat turun (pdf, 1.30 MB)

PEKELILING PENGARAH TANAH DAN GALIAN KELANTAN BILANGAN 11 2015.pdf

PROSIDUR PROSES KELULUSAN BAGI PERMOHONAN PECAH BAHAGIAN DAN PECAH SEMPADAN TANAH

pdf PEKELILING PENGARAH TANAH DAN GALIAN KELANTAN BILANGAN 12 2015 Popular

Oleh 348 muat turun

Muat turun (pdf, 1003 KB)

PEKELILING PENGARAH TANAH DAN GALIAN KELANTAN BILANGAN 12 2015.pdf

PERWAKILAN KUASA BAGI KELULUSAN PERMOHONAN PINDAHMILIK DI BAWAH SEKSYEN 104 ENAKMEN TANAH KELANTAN 1938 DAN SEKSYEN 120 KANUN TANAH NEGARA 1965 KEPADA MAJLIS AGAMA ISLAM DAN ADAT ISTIADAT MELAYU KELANTAN (MAIK)

pdf PEKELILING PENGARAH TANAH DAN GALIAN KELANTAN BILANGAN 13 2015 Popular

Oleh 414 muat turun

Muat turun (pdf, 1.82 MB)

PEKELILING PENGARAH TANAH DAN GALIAN KELANTAN BILANGAN 13 2015.pdf

DASAR PENGENAAN PREMIUM KE ATAS PEMBERIMILIKAN SEMULA TANAH KERAJAAN YANG DIAMBIL BALIK DI BAWAH AKTA PENGAMBILAN TANAH 1960 UNTUK TUJUAN PEMBANGUNAN

pdf PEKELILING PENGARAH TANAH DAN GALIAN KELANTAN BILANGAN 14 2015 Popular

Oleh 287 muat turun

Muat turun (pdf, 1.19 MB)

PEKELILING PENGARAH TANAH DAN GALIAN KELANTAN BILANGAN 14 2015.pdf

PENETAPAN TEMPOH MASA BAGI PENDAFTARAN KELULUSAN PINDAHMILIK DI BAWAH 13A ENAKMEN REZAB MELAYU 1930,SEKSYEN 104 ENAKMEN TANAH KELANTAN 1938, SEKSYEN 120 DAN SEKSYEN 214A KANUN TANAH NEGARA 1965

pdf PEKELILING PENGARAH TANAH DAN GALIAN KELANTAN BILANGAN 15 2015 Popular

Oleh 291 muat turun

Muat turun (pdf, 1.95 MB)

PEKELILING PENGARAH TANAH DAN GALIAN KELANTAN BILANGAN 15 2015.pdf

DASAR PENGGUNAAN TANAH PERTANIAN UNTUK TUJUAN PEMBANGUNAN PROJEK KOMERSIAL DAN AGRO PELANCONGAN

pdf PEKELILING PENGARAH TANAH DAN GALIAN KELANTAN BILANGAN 16 2015 Popular

Oleh 235 muat turun

Muat turun (pdf, 1.55 MB)

PEKELILING PENGARAH TANAH DAN GALIAN KELANTAN BILANGAN 16 2015.pdf

PINDAAN PEKELILING PENGARAH TANAH DAN GALIAN NEGERI KELANTAN BIL 2/2000

pdf PEKELILING PENGARAH TANAH DAN GALIAN KELANTAN BILANGAN 17 2015 Popular

Oleh 252 muat turun

Muat turun (pdf, 1.10 MB)

PEKELILING PENGARAH TANAH DAN GALIAN KELANTAN BILANGAN 17 2015.pdf

PERWAKILAN KUASA BAGI KELULUSAN PERMOHONAN TUKAR SYARAT KEPADA BANGUNAN DI BAWAH SEKSYEN 124 DAN PINDAHMILIK TANAH KEPADA MELAYU PERANAKAN KELANTAN DI BAWAH SEKSYEN 120 KANUN TANAH NEGARA 1965

pdf PEKELILING PENGARAH TANAH DAN GALIAN KELANTAN BILANGAN 2 2015 Popular

Oleh 320 muat turun

Muat turun (pdf, 3.49 MB)

PEKELILING PENGARAH TANAH DAN GALIAN KELANTAN BILANGAN 2 2015.pdf

DASAR KHAS PEMBERIANMILIK TANAH SECARA BERANCANG KEPADA ORANG ASLI

pdf PEKELILING PENGARAH TANAH DAN GALIAN KELANTAN BILANGAN 3 2015 Popular

Oleh 266 muat turun

Muat turun (pdf, 1.50 MB)

PEKELILING PENGARAH TANAH DAN GALIAN KELANTAN BILANGAN 3 2015.pdf

PELAKSANAAN PERINTAH MAHKAMAH SYARIAH DI DALAM PENTADBIRAN TANAH

pdf PEKELILING PENGARAH TANAH DAN GALIAN KELANTAN BILANGAN 4 2015 Popular

Oleh 500 muat turun

Muat turun (pdf, 3.68 MB)

PEKELILING PENGARAH TANAH DAN GALIAN KELANTAN BILANGAN 4 2015.pdf

CADANGAN PENGENAAN SYARAT NYATA KHAS BAGI TANAH KERAJAAN YANG AKAN DIBERIMILIK BAGI TUJUAN PERTANIAN KOMERSIAL, BANGUNAN DAN PERUSAHAAN

pdf PEKELILING PENGARAH TANAH DAN GALIAN KELANTAN BILANGAN 5 2015 Popular

Oleh 520 muat turun

Muat turun (pdf, 2.26 MB)

PEKELILING PENGARAH TANAH DAN GALIAN KELANTAN BILANGAN 5 2015.pdf

DASAR PINDAHMILIK KEPADA ORANG-ORANG BUKAN MELAYU DI BAWAH BAB 13A ENAKMEN RIZAB MELAYU DAN ATAU KEPADA ORANG-ORANG BUKAN ANAK KELANTAN DI BAWAH SEKSYEN 104 ENAKMEN TANAH KELANTAN 1938

pdf PEKELILING PENGARAH TANAH DAN GALIAN KELANTAN BILANGAN 6 2015 Popular

Oleh 318 muat turun

Muat turun (pdf, 2.96 MB)

PEKELILING PENGARAH TANAH DAN GALIAN KELANTAN BILANGAN 6 2015.pdf

DASAR PEMBANGUNAN TANAH YANG BERCANGGAH DENGAN KELAS KEGUNAAN UTAMA TANAH (ZONING) DI BAWAH AKTA PERANCANGAN BANDAR DAN DESA 1976 (AKTA 172)

pdf PEKELILING PENGARAH TANAH DAN GALIAN KELANTAN BILANGAN 7 2015 Popular

Oleh 597 muat turun

Muat turun (pdf, 4.48 MB)

PEKELILING PENGARAH TANAH DAN GALIAN KELANTAN BILANGAN 7 2015.pdf

DASAR BAHARU PEMBERIMILIKAN TANAH KERAJAAN KEPADA INDIVIDU BAGI NEGERI KELANTAN

pdf PEKELILING PENGARAH TANAH DAN GALIAN KELANTAN BILANGAN 8 2015 Popular

Oleh 268 muat turun

Muat turun (pdf, 1.15 MB)

PEKELILING PENGARAH TANAH DAN GALIAN KELANTAN BILANGAN 8 2015.pdf

DASAR MENGENAI SEKATAN KEPENTINGAN BAGI TANAH-TANAH YANG DIBERIMILIK DIBAWAH RANCANGAN KEMAJUAN TANAH

pdf PEKELILING PENGARAH TANAH DAN GALIAN KELANTAN BILANGAN 9 2015 Popular

Oleh 424 muat turun

Muat turun (pdf, 993 KB)

PEKELILING PENGARAH TANAH DAN GALIAN KELANTAN BILANGAN 9 2015.pdf

PINDAAN KADAR SUMBANGAN PEMBANGUNAN BAGI URUSAN PINDAHMILIK KEPADA ORANG-ORANG BUKAN MELAYU DAN ATAU KEPADA ORANG-ORANG BUKAN ANAK KELANTAN

HUBUNGIKAMI

Pejabat Pengarah Tanah Dan Galian
Negeri Kelantan
Blok 3, Kompleks Kota Darulnaim, 15576 Kota Bharu, Kelantan, Malaysia

Tel   : 09-748 1957 sambungan 3032
Faks : 09-748 4292
Emel : ptg[a]kelantan.gov.my
  • Kemaskini Terakhir: Ahad 15 Ogos 2021, 20:18:08.

LAINLAIN

DASAR& NOTIS

BILANGANPELAWAT

Hari IniHari Ini405
KelmarinKelmarin540
Minggu IniMinggu Ini945
Bulan IniBulan Ini9588
KeseluruhanKeseluruhan178405