ms MS en EN

Folder 2019

Dokumen

pdf PEKELILING PEJABAT PENGARAH TANAH DAN GALIAN KELANTAN BILANGAN 1 2019 Popular

Oleh 695 muat turun

Muat turun (pdf, 704 KB)

PEKELILING PEJABAT PENGARAH TANAH DAN GALIAN KELANTAN BILANGAN 1 2019.pdf

DASAR PEGANGAN SELAMA-LAMANYA BAGI PINDAHMILIK TANAH JENIS BANGUNAN KEDIAMAN DARIPADA PESURUHJAYA TANAH KELANTAN KEPADA PEMBELI PERTAMA BERSTATUS MELAYU PERANAKAN KELANTAN

pdf PEKELILING PEJABAT PENGARAH TANAH DAN GALIAN KELANTAN BILANGAN 10 2019 Popular

Oleh 1027 muat turun

Muat turun (pdf, 708 KB)

PEKELILING PEJABAT PENGARAH TANAH DAN GALIAN KELANTAN BILANGAN 10 2019.pdf

PANDUAN PELAKSANAAN PERMOHONAN PECAH BAHAGIAN DI BAWAH SEKSYEN 143A KANUN TANAH NEGARA 1965

pdf PEKELILING PEJABAT PENGARAH TANAH DAN GALIAN KELANTAN BILANGAN 11 2019 Popular

Oleh 1082 muat turun

Muat turun (pdf, 713 KB)

PEKELILING PEJABAT PENGARAH TANAH DAN GALIAN KELANTAN BILANGAN 11 2019.pdf

DASAR PEMBANGUNAN TANAH (  KEBENARAN MERANCANG MENDIRIKAN BANGUNAN ) DI ATAS TANAH BERIMILIK YANG DILULUSKAN PEMBANGUNAN TANAH DI BAWAH KANUN TANAH NEGARA 1965 MELALUI KELULUSAN PIHAK BERKUASA NEGERI

pdf PEKELILING PEJABAT PENGARAH TANAH DAN GALIAN KELANTAN BILANGAN 12 2019 Popular

Oleh 511 muat turun

Muat turun (pdf, 356 KB)

PEKELILING PEJABAT PENGARAH TANAH DAN GALIAN KELANTAN BILANGAN 12 2019.pdf

DASAR UNTUK MENJADIKAN MANA-MANA TANAH KERAJAAN YANG AKAN DIBERIMILIK YANG TERLETAK DI KAWASAN LUAR RIZAB MELAYU SEBAGAI KAWASAN RIZAB MELAYU

pdf PEKELILING PEJABAT PENGARAH TANAH DAN GALIAN KELANTAN BILANGAN 13 2019 Popular

Oleh 921 muat turun

Muat turun (pdf, 1.40 MB)

PEKELILING PEJABAT PENGARAH TANAH DAN GALIAN KELANTAN BILANGAN 13 2019.pdf

DASAR URUSNIAGA TANAH BAGI PROJEK-PROJEK PEMBANGUNAN

pdf PEKELILING PEJABAT PENGARAH TANAH DAN GALIAN KELANTAN BILANGAN 14 2019 Popular

Oleh 902 muat turun

Muat turun (pdf, 591 KB)

PEKELILING PEJABAT PENGARAH TANAH DAN GALIAN KELANTAN BILANGAN 14 2019.pdf

DASAR PEMBERIANMILIK TANAH KERAJAAN DI DALAM MUKIM BANDAR KEPADA PESURUHJAYA TANAH KELANTAN

pdf PEKELILING PEJABAT PENGARAH TANAH DAN GALIAN KELANTAN BILANGAN 15 2019 Popular

Oleh 573 muat turun

Muat turun (pdf, 860 KB)

PEKELILING PEJABAT PENGARAH TANAH DAN GALIAN KELANTAN BILANGAN 15 2019.pdf

DASAR BAHARU KEMUDAHAN PINJAMAN BAGI PROJEK PEMBANGUNAN SECARA USAHAMA DI ANTARA ANAK SYARIKAT AGENSI MILIK KERAJAAN NEGERI (GLC) ATAU PIHAK BERKUASA TEMPATAN ( PBT) DENGAN SYARIKAT / PEMAJU SWASTA

pdf PEKELILING PEJABAT PENGARAH TANAH DAN GALIAN KELANTAN BILANGAN 16 2019 Popular

Oleh 709 muat turun

Muat turun (pdf, 361 KB)

PEKELILING PEJABAT PENGARAH TANAH DAN GALIAN KELANTAN BILANGAN 16 2019.pdf

CADANGAN UNTUK MENDAPATKAN KELULUSAN LAPORAN PENILAIAN KESAN ALAM SEKELILING (EIA) TERLEBIH DAHULU SEBELUM PENGELUARAN SURAT KEBENARAN SKIM PENGENDALIAN MELOMBONG (SKSPM) BAGI OPERASI MELOMBONG OLEH PEMEGANG TENEMEN MINERAL YANG TERTAKLUK KEPADA SYARAT DI BAWAH SEKSYEN 64(1) ENAKMEN MINERAL 2001

pdf PEKELILING PEJABAT PENGARAH TANAH DAN GALIAN KELANTAN BILANGAN 17 2019 Popular

Oleh 549 muat turun

Muat turun (pdf, 496 KB)

PEKELILING PEJABAT PENGARAH TANAH DAN GALIAN KELANTAN BILANGAN 17 2019.pdf

DASAR UNTUK MENJADIKAN MANA-MANA TANAH MILIK SYARIKAT MILIK KERAJAAN NEGERI (GLC), PIHAK BERKUASA TEMPATAN (PBT), ANAK SYARIKAT KERAJAAN NEGERI SERTA MANA-MANA TANAH KERAJAAN YANG AKAN DIBERIMILIK YANG TERLETAK DI KAWASAN LUAR RIZAB MELAYU SEBAGAI KAWASAN RIZAB MELAYU

pdf PEKELILING PEJABAT PENGARAH TANAH DAN GALIAN KELANTAN BILANGAN 18 2019 Popular

Oleh 885 muat turun

Muat turun (pdf, 557 KB)

PEKELILING PEJABAT PENGARAH TANAH DAN GALIAN KELANTAN BILANGAN 18 2019.pdf

SURAT AKUAN MEWAKAFKAN PENYERAHAN TANAH UNTUK SIMPANAN JALAN DAN MASJID ATAU SURAU

pdf PEKELILING PEJABAT PENGARAH TANAH DAN GALIAN KELANTAN BILANGAN 19 2019 Popular

Oleh 828 muat turun

Muat turun (pdf, 439 KB)

PEKELILING PEJABAT PENGARAH TANAH DAN GALIAN KELANTAN BILANGAN 19 2019.pdf

SERAH BALIK TANAH UNTUK TAPAK PENCAWANG LEKTRIK HASIL DARIPADA PECAH SEMPADAN

pdf PEKELILING PEJABAT PENGARAH TANAH DAN GALIAN KELANTAN BILANGAN 2 2019 Popular

Oleh 521 muat turun

Muat turun (pdf, 300 KB)

PEKELILING PEJABAT PENGARAH TANAH DAN GALIAN KELANTAN BILANGAN 2 2019.pdf

PELANTIKAN PENGGAWA DAN PENGHULU SEBAGAI PENYERAH NOTIS

pdf PEKELILING PEJABAT PENGARAH TANAH DAN GALIAN KELANTAN BILANGAN 20 2019 Popular

Oleh 518 muat turun

Muat turun (pdf, 285 KB)

PEKELILING PEJABAT PENGARAH TANAH DAN GALIAN KELANTAN BILANGAN 20 2019.pdf

PELAKSANAAN PINDAAN CUKAI TANAH DI BAWAH KAEDAH 16, KAEDAH-KAEDAH TANAH KELANTAN 1966 BAGI TANAH-TANAH KATEGORI PERTANIAN

pdf PEKELILING PEJABAT PENGARAH TANAH DAN GALIAN KELANTAN BILANGAN 21 2019 Popular

Oleh 628 muat turun

Muat turun (pdf, 475 KB)

PEKELILING PEJABAT PENGARAH TANAH DAN GALIAN KELANTAN BILANGAN 21 2019.pdf

PENENTUAN KADAR CUKAI BAGI TANAH-TANAH KATEGORI PERTANIAN YANG TIDAK DITETAPKAN SYARAT NYATA

pdf PEKELILING PEJABAT PENGARAH TANAH DAN GALIAN KELANTAN BILANGAN 22 2019 Popular

Oleh 950 muat turun

Muat turun (pdf, 1.04 MB)

PEKELILING PEJABAT PENGARAH TANAH DAN GALIAN KELANTAN BILANGAN 22 2019.pdf

DASAR PENGURUSAN PERMIT PEMINDAHAN BAHAN BATUAN DARI LUAR KELANTAN UNTUK "STOCKPILE" DI NEGERI KELANTAN

pdf PEKELILING PEJABAT PENGARAH TANAH DAN GALIAN KELANTAN BILANGAN 3 2019 Popular

Oleh 572 muat turun

Muat turun (pdf, 435 KB)

PEKELILING PEJABAT PENGARAH TANAH DAN GALIAN KELANTAN BILANGAN 3 2019.pdf

PERMOHONAN UBAH SYARAT TANAH DI BAWAH SEKSYEN 124 KANUN TANAH NEGARA 1965 DI KAWASAN ZONNING INDUSTRI

pdf PEKELILING PEJABAT PENGARAH TANAH DAN GALIAN KELANTAN BILANGAN 4 2019 Popular

Oleh 526 muat turun

Muat turun (pdf, 304 KB)

PEKELILING PEJABAT PENGARAH TANAH DAN GALIAN KELANTAN BILANGAN 4 2019.pdf

PELAKSANAAN PENGGUNAAN REKABENTUK BAHARU KERTAS KESELAMATAN DOKUMEN HAKMILIK, CARIAN DAN CABUTAN HAKMILIK

pdf PEKELILING PEJABAT PENGARAH TANAH DAN GALIAN KELANTAN BILANGAN 5 2019 Popular

Oleh 478 muat turun

Muat turun (pdf, 166 KB)

PEKELILING PEJABAT PENGARAH TANAH DAN GALIAN KELANTAN BILANGAN 5 2019.pdf

PENGURANGAN KE ATAS TUNGGAKAN DENDA CUKAI TANAH DI BAWAH KAEDAH 16 DAN 17, KAEDAH-KAEDAH TANAH KELANTAN 1966 BAGI TAHUN 2019

pdf PEKELILING PEJABAT PENGARAH TANAH DAN GALIAN KELANTAN BILANGAN 6 2019 Popular

Oleh 807 muat turun

Muat turun (pdf, 768 KB)

PEKELILING PEJABAT PENGARAH TANAH DAN GALIAN KELANTAN BILANGAN 6 2019.pdf

DASAR PENGGUNAAN SEMENTARA TANAH BAGI MAKSUD PEMBINAAN STRUKTUR ATAU MENARA PEMANCAR TELEKOMUNIKASI DAN BINAAN YANG BERKAITAN DENGANNYA DI ATAS TANAH KATEGORI BANGUNAN DI BAWAH PERUNTUKAN KANUN TANAH NEGARA 1965

pdf PEKELILING PEJABAT PENGARAH TANAH DAN GALIAN KELANTAN BILANGAN 7 2019 Popular

Oleh 559 muat turun

Muat turun (pdf, 905 KB)

PEKELILING PEJABAT PENGARAH TANAH DAN GALIAN KELANTAN BILANGAN 7 2019.pdf

DASAR PENGGUNAAN TANAH BAGI MAKSUD PEMBINAAN SISTEM TENAGA BERASASKAN SOLAR DAN BINAAN YANG BERKAITAN DENGANNYA DI ATAS TANAH KATEGORI PERTANIAN DAN BANGUAN DI BAWAH PERUNTUKAN KANUN TANAH NEGARA 1965

HUBUNGIKAMI

Pejabat Pengarah Tanah Dan Galian
Negeri Kelantan
Blok 3, Kompleks Kota Darulnaim, 15576 Kota Bharu, Kelantan, Malaysia

Tel   : 09-748 1957 sambungan 3032
Faks : 09-748 4292
Emel : ptg[a]kelantan.gov.my
  • Kemaskini Terakhir: Selasa 28 Disember 2021, 10:58:36.

LAINLAIN

DASAR& NOTIS

BILANGANPELAWAT

Hari IniHari Ini50
KelmarinKelmarin317
Minggu IniMinggu Ini367
Bulan IniBulan Ini641
KeseluruhanKeseluruhan356108