ms MS en EN

Folder 2020

Dokumen

pdf PEKELILING PENGARAH TANAH DAN GALIAN BILANGAN 18 2020 Popular

Oleh 720 muat turun

Muat turun (pdf, 715 KB)

PEKELILING PENGARAH TANAH DAN GALIAN BILANGAN 18 2020.pdf

PERWAKILAN KUASA DI BAWAH SEKSYEN 13 KANUN TANAH NEGARA 1965 BERKENAAN DENGAN KELULUSAN PERIZABAN MANA-MANA TANAH KERAJAAN UNTUK TUJUAN TAPAK MASJID, MADRASAH, TAPAK KUBUR DAN SEKOLAH AGAMA

pdf PEKELILING PENGARAH TANAH DAN GALIAN BILANGAN 19 2020 Popular

Oleh 1279 muat turun

Muat turun (pdf, 1.42 MB)

PEKELILING PENGARAH TANAH DAN GALIAN BILANGAN 19 2020.pdf

DASAR PERTUKARAN NAMA SYARIKAT, KEAHLIAN LEMBAGA/PEMEGANG SAHAM SYARIKAT BAGI TANAH YANG DILULUSKAN PEMBERIMILIKAN KEPADA PERBADANAN-PERBADANAN ATAU BADAN-BADAN TERTENTU MENGIKUT PERUNTUKAN SEKSYEN 43 KANUN TANAH NEGARA 1965

pdf PEKELILING PENGARAH TANAH DAN GALIAN BILANGAN 20 2020 Popular

Oleh 594 muat turun

Muat turun (pdf, 295 KB)

PEKELILING PENGARAH TANAH DAN GALIAN BILANGAN 20 2020.pdf

PELUPUSAN TANAH SECARA PEMBERIMILIKAN TANAH KEPADA PESURUHJAYA TANAH PERSEKUTUAN BAGI TUJUAN KEGUNAAN AGENSI YANG BERKAITAN DENGAN SUATU SISTEM BEKALAN AIR ATAU SUATU SISTEM PEMBENTUNGAN

pdf PEKELILING PENGARAH TANAH DAN GALIAN BILANGAN 21 2020 Popular

Oleh 578 muat turun

Muat turun (pdf, 244 KB)

PEKELILING PENGARAH TANAH DAN GALIAN BILANGAN 21 2020.pdf

PENETAPAN PREMIUM PEMBERIMILIKAN TANAH KERAJAAN YANG DIAMBIL UNTUK TUJUAN ECRL

pdf PEKELILING PENGARAH TANAH DAN GALIAN BILANGAN 22 2020 Popular

Oleh 574 muat turun

Muat turun (pdf, 242 KB)

PEKELILING PENGARAH TANAH DAN GALIAN BILANGAN 22 2020.pdf

KADAR PREMIUM PEMBERIMILIKAN TANAH BAGI TANAH PENGAMBILAN BALIK OLEH PESURUHJAYA TANAH PERSEKUTUAN

pdf PEKELILING PENGARAH TANAH DAN GALIAN KELANTAN BILANGAN 1 2020 Popular

Oleh 740 muat turun

Muat turun (pdf, 389 KB)

PEKELILING PENGARAH TANAH DAN GALIAN KELANTAN BILANGAN 1 2020.pdf

CADANGAN BAGI PENGECUALIAN SYARAT DI BAWAH SEKSYEN 64(1) ENAKMEN MINERAL 2001 BAGI PERMOHONAN PAJAKAN MELOMBONG DAN LESEN MELOMBONG TUAN PUNYA

pdf PEKELILING PENGARAH TANAH DAN GALIAN KELANTAN BILANGAN 10 2020 Popular

Oleh 575 muat turun

Muat turun (pdf, 248 KB)

PEKELILING PENGARAH TANAH DAN GALIAN KELANTAN BILANGAN 10 2020.pdf

PEMBEKUAN URUSNIAGA TANAH MILIK PESURUHJAYA TANAH KELANTAN DI JAJAHAN KECIL LOJING

pdf PEKELILING PENGARAH TANAH DAN GALIAN KELANTAN BILANGAN 11 2020 Popular

Oleh 6275 muat turun

Muat turun (pdf, 8.03 MB)

PEKELILING PENGARAH TANAH DAN GALIAN KELANTAN BILANGAN 11 2020.pdf

PELAKSANAAN PROSES PECAH BAHAGIAN TANAH DI BAWAH SEKSYEN 142,143A DAN PENYATUAN TANAH DI BAWAH SEKSYEN 148 KANUN TANAH NEGARA 1965 TANPA KHIDMAT JURUKUR TANAH BERLESEN (AKTA 458)

pdf PEKELILING PENGARAH TANAH DAN GALIAN KELANTAN BILANGAN 12 2020 Popular

Oleh 822 muat turun

Muat turun (pdf, 1.07 MB)

PEKELILING PENGARAH TANAH DAN GALIAN KELANTAN BILANGAN 12 2020.pdf

KELULUSAN DASAR KE ATAS PERMOHONAN PENGURANGAN CUKAI TANAH KE ATAS TANAH-TANAH KEGUNAAN PERINDUSTRIAN DI BAWAH KAEDAH 16, KAEDAH-KAEDAH TANAH KELANTAN 1966 YANG TERLIBAT DENGAN PINDAAN CUKAI TANAH TAHUN 2019

pdf PEKELILING PENGARAH TANAH DAN GALIAN KELANTAN BILANGAN 13 2020 Popular

Oleh 777 muat turun

Muat turun (pdf, 925 KB)

PEKELILING PENGARAH TANAH DAN GALIAN KELANTAN BILANGAN 13 2020.pdf

TATACARA PENGENDALIAN PELUPUSAN BARANG-BARANG RAMPASAN / SITAAN  YANG DILUCUTHAK DI BAWAH KANUN TANAH NEGARA 1965 DAN ENAKMEN MINERAL 2001 SERTA PENUBUHAN JAWATANKUASA PELUCUTHAKAN PEJABAT PENGARAH TANAH DAN GALIAN NEGERI KELANTAN

pdf PEKELILING PENGARAH TANAH DAN GALIAN KELANTAN BILANGAN 14 2020 Popular

Oleh 1404 muat turun

Muat turun (pdf, 2.15 MB)

PEKELILING PENGARAH TANAH DAN GALIAN KELANTAN BILANGAN 14 2020.pdf

GARIS PANDUAN PELEPASAN SEMENTARA DENGAN BON JAMINAN BAGI ORANG KENA TANGKAP DAN BARANG-BARANG KES YANG DIRAMPAS DI BAWAH KANUN TANAH NEGARA 1965 DAN YANG DISITA DI BAWAH ENAKMEN MINERAL 2001

pdf PEKELILING PENGARAH TANAH DAN GALIAN KELANTAN BILANGAN 15 2020 Popular

Oleh 868 muat turun

Muat turun (pdf, 384 KB)

PEKELILING PENGARAH TANAH DAN GALIAN NEGERI KELANTAN BILANGAN 15 2020.pdf

DASAR PENGEKSPORTAN PASIR KE NEGARA ISLAM DAN NEGARA BUKAN ISLAM SERTA PELANTIKAN SYARIKAT SAND STONE DREDGING SDN.BHD SEBAGAI PENGEKSPORT TUNGGAL PASIR PROSES

pdf PEKELILING PENGARAH TANAH DAN GALIAN KELANTAN BILANGAN 16 2020 Popular

Oleh 791 muat turun

Muat turun (pdf, 333 KB)

PEKELILING PENGARAH TANAH DAN GALIAN NEGERI KELANTAN BILANGAN 16 2020.pdf

PERATURAN MESYUARAT JAWATANKUASA HAL EHWAL TANAH JAJAHAN (JKHET)

pdf PEKELILING PENGARAH TANAH DAN GALIAN KELANTAN BILANGAN 17 2020 Popular

Oleh 709 muat turun

Muat turun (pdf, 317 KB)

PEKELILING PENGARAH TANAH DAN GALIAN NEGERI KELANTAN BILANGAN 17 2020.pdf

PERWAKILAN KUASA DI BAWAH SEKSYEN 13 KANUN TANAH NEGARA 1965 BERKENAAN DENGAN KELULUSAN PELANJUTAN TEMPOH PAJAKAN TANAH BAGI TEMPOH TIDAK MELEBIHI LIMA BELAS (15) TAHUN BAGI PERMOHONAN YANG DIBUAT DARI 01/05/2020 SEHINGGA 30/04/2021

pdf PEKELILING PENGARAH TANAH DAN GALIAN KELANTAN BILANGAN 2 2020 Popular

Oleh 1331 muat turun

Muat turun (pdf, 697 KB)

PEKELILING PENGARAH TANAH DAN GALIAN KELANTAN BILANGAN 2 2020.pdf

PENGGUNAAN TANAH KERAJAAN (RIZAB JALAN) DAN PENGGUNAAN TANAH KATEGORI PERTANIAN UNTUK PEJABAT LAPANGAN SEMENTARA OLEH SYARIKAT CHINA COMMUNICATIONS CONSTRUCTION (ECRL) SDN BHD BAGI PROJEK LALUAN REL PANTAI TIMUR (ECRL) DI BAWAH SEKSYEN 115($)(G) KANUN TANAH NEGARA 1965

pdf PEKELILING PENGARAH TANAH DAN GALIAN KELANTAN BILANGAN 3 2020 Popular

Oleh 1132 muat turun

Muat turun (pdf, 997 KB)

PEKELILING PENGARAH TANAH DAN GALIAN KELANTAN BILANGAN 3 2020.pdf

DASAR PENGGUNAAAN TANAH MELEBIHI LIMA PULUH PERATUS (50%) DARIPADA KESELURUHAN KELUASAN TANAH BAGI MAKSUD PEMBINAAN SISTEM TENAGA BERASASKAN SOLAR DAN BINAAN BERKAITAN DENGANNYA DI ATAS TANAH KATEGORI PERTANIAN DAN BANGUNAN DI BAWAH SEKSYEN 115(4)(f)(g) DAN SEKSYEN 116(4)(f)(g) KANUN TANAH NEGARA 1965

pdf PEKELILING PENGARAH TANAH DAN GALIAN KELANTAN BILANGAN 4 2020 Popular

Oleh 1641 muat turun

Muat turun (pdf, 1.14 MB)

PEKELILING PENGARAH TANAH DAN GALIAN KELANTAN BILANGAN 4 2020.pdf

PEMBERIAN DISKAUN KHAS KE ATAS BAYARAN PREMIUM PERMOHONAN PELANJUTAN TEMPOH PAJAKAN TANAH

pdf PEKELILING PENGARAH TANAH DAN GALIAN KELANTAN BILANGAN 5 2020 Popular

Oleh 828 muat turun

Muat turun (pdf, 386 KB)

PEKELILING PENGARAH TANAH DAN GALIAN KELANTAN BILANGAN 5 2020.pdf

DASAR BAGI PERMOHONAN TENEMEN MINERAL UNTUK PERLOMBONGAN MINERAL NADIR BUMI (REE)

pdf PEKELILING PENGARAH TANAH DAN GALIAN KELANTAN BILANGAN 6 2020 Popular

Oleh 2131 muat turun

Muat turun (pdf, 2.75 MB)

PEKELILING PENGARAH TANAH DAN GALIAN KELANTAN BILANGAN 6 2020.pdf

GARIS PANDUAN BAGI PENAMBAHBAIKAN KELAYAKAN TEKNIKAL DAN KEWANGAN BAGI PERMOHONAN TENEMEN MINERAL DI BAWAH SEKSYEN 41,63 DAN 81 ENAKMEN MINERAL 2001

pdf PEKELILING PENGARAH TANAH DAN GALIAN KELANTAN BILANGAN 7 2020 Popular

Oleh 1630 muat turun

Muat turun (pdf, 864 KB)

PEKELILING PENGARAH TANAH DAN GALIAN KELANTAN BILANGAN 7 2020.pdf

KADAR ROYALTI BAGI PEMINDAHAN BAHAN BATUAN (BATU KUARI) BAGI NEGERI KELANTAN ATAU KE LUAR NEGARA BAGI TEMPOH TIGA (3) BERMULA TAHUN 2020 SEHINGGA 2022

HUBUNGIKAMI

Pejabat Pengarah Tanah Dan Galian
Negeri Kelantan
Blok 3, Kompleks Kota Darulnaim, 15576 Kota Bharu, Kelantan, Malaysia

Tel   : 09-748 1957 sambungan 3032
Faks : 09-748 4292
Emel : ptg[a]kelantan.gov.my
  • Kemaskini Terakhir: Selasa 28 Disember 2021, 10:58:36.

LAINLAIN

DASAR& NOTIS

BILANGANPELAWAT

Hari IniHari Ini56
KelmarinKelmarin317
Minggu IniMinggu Ini373
Bulan IniBulan Ini647
KeseluruhanKeseluruhan356114