ms MS en EN
Tag SPLWPK:

Pelaksanaan Sistem e-Pajakan bagi permohonan pelanjutan tempoh pajakan tanah sebagaimana Pekeliling PTG Bilangan 04/2020.

Pengenaan premium berdasarkan peratusan 40% daripada harga pasaran semasa bagi kategori bangunan.

Justeru itu, satu sistem e-Pajakan telah diperkenalkan dan bagi mendapatkan premium tersebut, pemohon hendaklah membuat permohonan menerusi perkhidmatan tersebut di alamat atas talian, http://aplikasi1.kelantan.gov.my/epajakan/